ШАНОВНІ УЧНІ !

ПІД ЧАС КАРАНТИНУ КОНСУЛЬТАЦІЇ ЩОДО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  ВИ МОЖЕТЕ ОТРИМАТИ

В ТЕЛЕФОННОМУ РЕЖИМІ У ВЧИТЕЛІВ-ПРЕДМЕТНИКІВ

ТА КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ. 

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧНІВ 

 

Учні мають право:

·        на навчання

·        вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

·        на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою навчального закладу;

·        на доступ до інформації з усіх галузей знань;

·        брати участь у різних видах науково-практичної діяльності: конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

·        брати участь у роботі органів самоврядування закладу освіти;

·        брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації освітнього процесу, дозвілля учнів (вихованців);

·        брати участь у гуртках, секціяхза інтересами тощо;

·        на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

·        на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

·        на відпочинок під час перерв, в неділю, святкові та канікулярні дні.

 

 

Учні зобов’язані:

·        оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

·        дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

·        бережливо ставитись до державного, громадського та особистого майна;

·        дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

·        брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

·        дотримуватися правил особистої гігієни;

·        піклуватися про своє здоров’я і безпеку свого життя і однокласників;

·        дотримуватись чистоти і порядку в приміщенні та на території закладу;

·        діяти на благо навчального закладу, піклуватися про честь і авторитет установи;

·        дотримуватись правил співдружності (поважати погляди та переконання інших людей, поважати жінок, дівчат, працівників навчального закладу, піклуватись про батьків, допомагати їм у веденні домашнього господарства);

·        займатись самообслуговуванням, брати участь у суспільно-корисній праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, нормативів та вимог гігієни.

 

Учням забороняється:

·        допускати прояви грубості, вульгарності;

·        палити у приміщеннях і на території закладу освіти;

·        використовувати петарди;

·        вживати алкогольні вироби, наркотичні та токсичні речовини;

·        псувати державне, громадське та особисте майно.

 

Заохочення і покарання учнів:

·        Учні, які відзначилися у навчанні, праці заохочуються подякою з занесенням до особової справи, Похвальним листом „За відмінні успіхи у навчанні”, Похвальною грамотою „За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”, подарунками тощо.

·        По закінченні закладу учні, які мають високий рівень навчальних досягнень, нагороджуються Похвальними грамотами, золотими і срібними медалями.

·        У випадку порушення норм і правил поведінки, псування шкільного майна, навчального обладнання, не виконання внутрішнього розпорядку школи до учнів можуть застосовуватися такі міри дисциплінарного покарання:

·        зауваження вчителя;

·        зауваження чи догана директора закладу;

·        направлення подання щодо порушника до підрозділу кримінальної міліції у справах неповнолітніх для вирішення питання про притягнення батьків (осіб, що їх замінюють) до адміністративної відповідальності та взяття на профілактичний облік у встановленому Законодавством порядку.

·        Учні, які порушили адміністративне право або вчинили злочин, за поданням правових органів ставляться на облік, як правопорушники, а в разі притягнення до кримінальної відповідальності – виключаються зі школи.

·        За нанесення умисних матеріальних збитків майну чи обладнанню учнями субсидарну матеріальну відповідальність несуть батьки або особи, які їх замінюють.