Школа без мрії – це птах без крил!!!

Треба відшукати таку мрію, таку мету,

якою б захоплювались

діти, батьки, вчителі.

Тоді цікаво жити, навчати, творити!!! 

 ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО 

КЗ"Біляївський ліцей"

  • Зарахування учнів до всіх класів здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства, відповідно території обслуговування, за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).
  •  Учні, які не проживають на території обслуговування, можуть бути зараховані до закладу освіти за наявності вільних місць у відповідному класі.
  • До першого класу зараховуються діти, як правило, з шести років
  • Для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти за місцем проживання, їх соціалізацію та інтеграцію в суспільство в закладі за потреби можуть бути утворені інклюзивні та/або спеціальні групи і класи. У разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків така група або клас утворюється в обов’язковому порядку. Заклад створює умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей.  Особам з особливими освітніми потребами надаються психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Подається заява від батьків, заключення інклюзивно-ресурсного центру.