Школа без мрії – це птах без крил!!!

Треба відшукати таку мрію, таку мету,

якою б захоплювались

діти, батьки, вчителі.

Тоді цікаво жити, навчати, творити!!! 

 

УВАГА! Шановні батьки!

Прийом заяв про зарахування дітей до 1 класу

в 2020 році та документів, визначених Порядком,буде проведено з  29 квітня по 29 травня 2020 року.

        

 

Документи   подавати  електронною поштою на адресу   bilyaevk_94@ukr.net     у сканованій формі .

(крім медичної довідки, яку можна надати після закінчення карантину)

 

 

 ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО 

КЗО "Біляївський ліцей"

  • Прийом дітей до дошкільного підрозділу як до структурного підрозділу ліцею здійснюється керівником, як правило, відповідно до території обслуговування, протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний заклад освіти, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження з 2,6 років.
  • Зарахування учнів до всіх класів здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства, відповідно території обслуговування, за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).
  •  Учні, які не проживають на території обслуговування, можуть бути зараховані до закладу освіти за наявності вільних місць у відповідному класі.
  • До першого класу зараховуються діти, як правило, з шести років
  • Для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти за місцем проживання, їх соціалізацію та інтеграцію в суспільство в закладі за потреби можуть бути утворені інклюзивні та/або спеціальні групи і класи. У разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків така група або клас утворюється в обов’язковому порядку. Заклад створює умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей.  Особам з особливими освітніми потребами надаються психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Подається заява від батьків, заключення інклюзивно-ресурсного центру.